За поредна година школа „НОВИТЕ МАЙСТОРИ“ и Сдружение „Партньори – Кюстендил“ представят своята годишна продукция в навечерието на Великден. Тази година творбите на младите артисти са обединени от общата стилистична и духовна рамка на православното изобразително изкуство. Повече от единадесет месеца в школата се изучават основните изобразителни похвати и направления на иконописта.

Изложбата показва „фрагменти“ от различни художествени течения, през които е минал пластичния език на религиозния жанр в исторически и географски план. „Новите майстори“ представят своите варианти на класическата византийска икона, българската средновековна и възрожденска традиция, руска иконопис, академичен религиозен стил от началото на  20 век и съвременни иконографски похвати. Върху плоскости от гипсокартон с голям формат, в класическа темперна техника са пресъздадени основните иконографски типове на Христос, Св. Богородица и различни християнски светци. Изписани са както цялостни иконографски композиции, така и фрагменти от стенописи и отделни изобразителни елементи и детайли. Изложбата „ФРАГМЕНТИ“ се открива само месец преди реализирането на новия мащабен арт-проект на школа „Новите майстори“ в рамките на „Европейска столица на културата – Пловдив 2019“.

Категории: КЮСТЕНДИЛ

error: Content is protected !!