Инвестиционната среда в Кюстендил към момента се възприема от бизнеса като изключително благоприятна. Оценени високо от инвеститорите са усилията, системно полагани по отношение на експедитивността в работата на администрацията, хомогенните действия и сътрудничество между бизнеса и образователните институции, равнопоставеността и прозрачността при кандидатстване и провеждане на процедурите. Висока оценка получава общината ни от инвеститорите и във връзка с категоричната липса на търпимост към всякакви престъпни деяния. Засиленият интерес на инвеститорите към Кюстендил и заявените от тях инвестиционни проекти предполагат и по-високата скорост на развитие на икономиката на общината.

МОДЕРЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР със споделено офис пространство в областта на IT сектора, финансовите технологии, дигитални изкуства и компютърната анимация и други интерактивни дейности, планира да реализира Община Кюстендил върху предвиденото за цялостно обновяване „Колушко дере“ – в имота, който се намира между Храм „Св. вмчк. Мина“ и двора на ЕГ „Д-р Петър Берон“. Бизнес центърът е предвиден да бъде разгъната застроена площ 4 500 – 7 000 квадратни метра и създава възможност за разкриване на от 250 до 500 работни места.
По проект, освен високотехнологичните офис прастранства, в съоръжението се предвижда да има екологична зона за хранене, спорт и свободно време и необходимият брой паркоместа за велосипеди, мотопеди и автомобили.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Категории: КЮСТЕНДИЛ

error: Content is protected !!